advokátska kancelária košice - marek hrouda & jana mazáková

Právnici

JUDr. Marek HROUDA, LL.M
advokát, (1978)

V roku 2002 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Členom Slovenskej advokátskej komory je od roku 2002.

V rámci svojej činnosti absolvoval viacero seminárov, kurzov a školení nielen v oblasti práva a mediácie, ale aj v oblasti komunikácie a psychológie. Popri výkone advokácie pôsobí aj ako mediátor.

Špecializuje sa na oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností, mediálneho práva, občianskeho a rodinného práva.

Ovláda anglický jazyk. V roku 2017 získal titul LL.M. na Central European Management Institute v Prahe.

JUDr. Jana Mazáková, LL.M.
advokátka, (1977)

V roku 2000 ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Členkou Slovenskej advokátskej komory je od roku 2000.

V priebehu roka 2003 bola zamestnaná v Slovenskej televízii. V rokoch 2004 až 2006 pracovala na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev v Luxemburgu.

Špecializuje sa na oblasť práva duševného vlastníctva, mediálneho práva, elektronického obchodu a pracovného práva.

Aktívne ovláda anglický a pasívne francúzsky jazyk.

JUDr. Edita Vasiľová
advokátsky koncipient, (1987)

V roku 2011 ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ako advokátsky koncipient je zapísaná od roku 2012.

Špecializuje sa na oblasť správy a vymáhania pohľadávok, dedičského práva, rodinného práva a zastupovania klientov v príslušných konaniach.

Ovláda anglický a maďarský jazyk.

Mgr. Monika Hreščáková
advokátsky koncipient, (1990)

V roku 2016 ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ako advokátsky koncipient je zapísaná od roku 2016.

Špecializuje sa na oblasť správy a vymáhania pohľadávok, rodinného práva, dedičského práva, pracovného práva, pozemkového práva, ochrany spotrebiteľa a zastupovania klientov v príslušných konaniach.

Ovláda anglický jazyk.- Potrebujete úspech. My sme váš úspech -

Menu:


  • Domov
  • Právnici
  • Služby
  • Poradňa
  • Najčastejšie otázky a odpovede
  • Kontakt

Kancelária:


Advokátske kancelárie
Krmanova 16
04001 Košice

055/622 67 52

info@mazakovahrouda.sk

Spýtajte sa nás


Stlačením tlačidla “odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Podmienkami spracovania osobných údajov a že udeľuje na súhlas na ich spracúvanie.