advokátska kancelária košice - marek hrouda & jana mazáková

Kúpa nehnuteľnosti

Kúpa bytu v živote človeka predstavuje vždy významný míľnik. Spravidla ju ľudia realizujú jeden či dvakrát za život. Paradoxne napriek tomu, že kúpna cena za byt sa počíta v desaťtisícoch, veľká väčšina ľudí sa spolieha na  „zaručené vzory zmlúv“ na internete. Podvody v tejto oblasti sú pritom veľmi časté a náklady s právnym posúdením zmluvy a správne zabezpečenie zmluvnej strany sú nepomerne nižšie k riziku, do ktorého predávajúci alebo kupujúci vstupuje. V dôsledku nesprávneho postupu tak môžete prísť o byt aj o peniaze. Advokát Vám garantuje, že Vaša zmluva nebude len právne v poriadku, ale že dohodnutá kúpna cena bude reálne uhradená a celý proces katastrálneho konania prebehne bez problémov.

V prípade, ak ste sa rozhodli riešiť kúpu/predaj bytu samostatne, dbajte predovšetkým na to, aby:
- zmluva mala všetky zákonom požadované náležitosti;
- zmluvné strany boli správne označené a boli v zmluve uvedené aktuálne údaje vyplývajúce z platných preukazov totožnosti;
- k nehnuteľnosti neexistovalo žiadne predkupné právo, ktoré môže byť príčinou neplatnosti celého prevodu;
- v prípade kúpy bytu bolo vydané aktuálne potvrdenie od správcu bytového domu, že na prevádzanom byte nie sú žiadne nedoplatky;
- v prípade kúpy pozemku ste mali reálne overené, či pozemok, ktorý Vám bol predávajúcim prezentovaný je takto zapísaný aj v katastri nehnuteľností (pretože rozhodný je stav evidencie). Overte si, či sa na pozemku alebo jeho okolí nenachádzajú ochranné pásma, ktoré by Vás obmedzovali v budúcej výstavbe rodinného domu;
- ste si overili, či sa na nehnuteľnostiach nenachádzajú záložné práva, vecné bremená či iné ťarchy;
- bolo jednoznačne dohodnuté kedy a akým spôsobom bude zaplatená kúpna cena a či kupujúci má dostatočnú sumu, ktorú Vám má zaplatiť.

Pamätajte, že kataster je iba evidenčný orgán, ktorý nebude riešiť, či a kedy Vám bola vyplatená kúpna cena, či bol byt vyprataný a či boli splnené iné v zmluve obsiahnuté dohody. Rovnako si dovoľujeme zdôrazniť, že aj v prípade platenia ceny prostredníctvom hypotekárneho úveru banka kúpnu zmluvu kontroluje iba po právnej stránke, nezaujíma sa o vyváženosť zmluvy, prípadne ochranu práv kupujúceho alebo predávajúceho.

Tiež sa v praxi veľmi často stretávame so situáciou, že kúpne zmluvy používané realitnými kanceláriami sú právne nesprávne, nechránia ľudí a vady je potrebné odstraňovať v rámci katastrálneho konania. Odmena, ktorú realitná kancelária požaduje (a tvrdí, že garantuje aj správne vyhotovenie zmlúv) je pritom mnohokrát podstatne vyššia ako cena za právne poradenstvo zo strany advokáta.


NECHAJTE SI PORADIŤ OD NÁS

(Online - poradenstvo je bezplatné)
Vyplňte len základné kontaktné údaje a my sa s Vami spojíme.- Potrebujete úspech. My sme váš úspech -

Menu:


  • Domov
  • Právnici
  • Služby
  • Poradňa
  • Najčastejšie otázky a odpovede
  • Kontakt

Kancelária:


Advokátske kancelárie
Krmanova 16
04001 Košice

055/622 67 52

info@mazakovahrouda.sk

Spýtajte sa nás


Stlačením tlačidla “odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Podmienkami spracovania osobných údajov a že udeľuje na súhlas na ich spracúvanie.