advokátska kancelária košice - marek hrouda & jana mazáková

Nájom bytu

V súčasnosti je pomerne jednoduché prenajať byt. Či už ste v pozícii prenajímateľa, alebo nájomcu je veľmi výhodné, aby boli všetky súvisiace vzťahy písomnej upravené vo forme nájomnej zmluvy. Náležitosti nájomnej zmluvy upravuje právna úprava a obsahuje niektoré špecifiká. Príjem z nájmu je predmetom zdanenia, preto je určenie nájomného otázkou správneho nastavenia.

Ak ste v pozícii prenajímateľa odporúčame rozdelenie odplaty na platbu nájomného a platbu zálohových platieb za spotrebované energie (aby ste vedeli požadovať náhradu nedoplatku). Rovnako je vhodné dojednať si zloženie depozitu na zabezpečenie prípadných nedoplatkov alebo náhrady škody. Nikdy neuzatvárajte nájomnú zmluvu na byt na dobu neurčitú, pretože môže byť veľmi problematické ukončenie nájomného pomeru bez zákonom stanoveného dôvodu. Nezabudnite, že vo vzťahu k dodávateľom médií ste zmluvným partnerom stále Vy a nebude ich zaujímať, že vodu, plyn či elektrinu spotreboval Váš nájomca. Vždy to budete musieť zaplatiť Vy a následne to vymáhať od nájomcu. Výšku zálohových platieb je vhodné zvýšiť v prípade väčšieho počtu nájomcov.

Preverte si vždy v čo najväčšej možnej miere:

- prečo si nájomník hľadá nové bývanie (ak sa dá, zavolajte pôvodnému prenajímateľovi, či boli platby nájomného bez problémov);
- pri stanovení výšky nájomného v zmluve stanovte výšku nájmu aj výšku platieb za internet, TV, vodu, plyn a ďalšie variabilné zložky;
- bez uzavretia nájomnej zmluvy je problematické požadovať nezaplatené nájomné. Zmluva sa dá uzavrieť na dobu určitú aj neurčitú. Obe majú veľké výhody, ale aj nevýhody;
- ak nájomník neplatí, neznamená to, že ho môžete vysťahovať. O vysťahovaní musí rozhodnúť súd.

Ak ste v pozícii nájomcu vždy si poriadne prezrite byt, ktorý sa chystáte prenajať, v akom je stave, či tam prípadne nie sú nejaké závady. Určite sa pripravte na možnosť, že nebudete môcť jednostranne ukončiť nájomnú zmluvu bez udania dôvodu. Vhodné je dojednať, či v byte môžete chovať domáce zviera, v opačnom prípade sa môže jednať o podstatné porušenie nájomnej zmluvy. Predovšetkým sa zaujímajte o to:

- na akú dobu má prenajímateľ záujem byt prenajať;
- či budete mať možnosť ukončiť nájomný pomer jednostranne aj bez uvedenia dôvodu;
- opíšte si stav meračov jednotlivých médií;
- či budete mať nárok na vyúčtovanie reálnej spotreby médií;
- ak Vás v byte bude viac, žiadajte potrebný počet kľúčov;
- dojednajte si možnosť užívania pivnice.

Aj pri dojednávaní nájmu sa stále oplatí požiadať o konzultáciu advokáta. Ten dozrie na to, aby boli Vaše práva jednoznačne a zrozumiteľne sformulované, aby ste mali prípadné porušenie povinností druhou zmluvnou stranou chránené napr. zmluvnou pokutou. Prenájom bytu sa veľmi ľahko môže stať nočnou morou, ktorej vyriešenie Vás môže stáť omnoho vyššie náklady, ako ste predpokladali.


NECHAJTE SI OD NÁS PORADIŤ

(Online - poradenstvo je bezplatné)- Potrebujete úspech. My sme váš úspech -

Menu:


  • Domov
  • Právnici
  • Služby
  • Poradňa
  • Najčastejšie otázky a odpovede
  • Kontakt

Kancelária:


Advokátske kancelárie
Krmanova 16
04001 Košice

055/622 67 52

info@mazakovahrouda.sk

Spýtajte sa nás


Stlačením tlačidla “odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Podmienkami spracovania osobných údajov a že udeľuje na súhlas na ich spracúvanie.