advokátska kancelária košice - marek hrouda & jana mazáková

Ďalšie služby a špecializácie

Obchodné právo

Vzhľadom na rozsiahle skúsenosti v oblasti obchodného práva ponúkame poradenstvo v obchodných záležitostiach, prípravu a posúdenie zmlúv v oblasti vnútroštátneho, ako aj medzinárodného obchodu.

V závislosti od požiadaviek našich klientov sme schopní ponúknuť im podporu svojou osobnou účasťou na obchodných rokovaniach. Pri našej činnosti sa zameriavame aj na predvídanie právneho rizika vyplývajúceho z uzatváraných obchodov a snažíme sa ponúkať riešenia na jeho zmiernenie.

Okrem nesporovej agendy ponúkame našim klientom uplatňovanie ich nárokov (vyplývajúcich nielen zo zmlúv, ale napríklad aj z nekalosúťažného konania) mimosúdnou i súdnou cestou, vrátane zastupovania v rozhodcovskom konaní.

Právo obchodných spoločností

V oblasti práva obchodných spoločností ponúkame kompletné právne služby pri založení a vzniku spoločnosti (vrátane posúdenia zápisnej spôsobilosti obchodného mena).

Okrem toho poskytujeme služby a poradenstvo počas celého obdobia existencie spoločnosti, ako aj v prípade, ak sa pri jej činnosti vyskytnú závažne ekonomické problémy (poradenstvo vo veciach konkurzu a reštrukturalizácie).

Rovnako ponúkame návrhy optimálnej štruktúry podnikania, vrátane posúdenia daňových aspektov.

Pre obchodné spoločnosti, aj tie, ktoré nie sú našimi klientmi, ponúkame výhodné ceny pre všetky vklady a zmeny údajov v obchodnom registri. Naša kancelária využíva elektronický podpis a preto všetky podania majú naši klienti s 50% zľavou zo správnych poplatkov oproti riadnym podaniam osobne na súde.

Vymáhanie pohľadávok

Naša advokátska kancelária má bohaté skúsenosti pri vymáhaní pohľadávok pre svojich klientov. Ak vám niekto dlhuje peniaze, neviete sa domôcť doplatenia za poskytnuté služby alebo si chcete voči tretím stranám vzniesť iné peňažné (ale aj nepeňažné) nároky, náš tím je tu pre Vás.

Kompletné prevzatie sporu našou spoločnosťou je mnoho krát bez poplatku, po dohode s klientom pristupujeme k výplate našich služieb až po úspešnom vymožení celej čiastky, ktorá je predmetom sporu.

Právo duševného vlastníctva

V odvetví práva duševného vlastníctva sa špecializujeme na autorské právo, práva príbuzné autorskému právu (právo výkonných umelcov, výrobcov záznamov a vysielateľov) a právo ochranných známok.

Ťažisko tvorí predovšetkým príprava a posúdenie zmlúv, vypracovanie odborných stanovísk, ako je napríklad posúdenie zápisnej spôsobilosti ochranných známok v hraničných prípadoch, a zastupovanie pred príslušnými orgánmi.

Elektronický obchod

Poskytujeme poradenstvo na všetkých úrovniach a o všetkých aspektoch elektronického obchodu od založenia spoločností podnikajúcich v oblasti elektronického obchodu cez riešenie súvisiacich otázok ochrany osobných údajov a zodpovednosti poskytovateľa služieb až po zložité otázky medzinárodného zdaňovania.

V tejto oblasti rovnako ponúkame vypracovanie podmienok používania internetových stránok a informačných systémov.

Médiá, komunikácie a reklama

Ako jedna z mála advokátskych kancelárií na Slovensku sa zaoberáme profesionálnym poradenstvom vo veciach médií, komunikácie a reklamy.

Podstatnou časťou poradenstva je vypracovanie odborných posúdení existujúcej právnej úpravy v jej slovenských aj európskych súvislostiach (právo Spoločenstva a právo Rady Európy).

Naša podpora zahŕňa prípravy zmlúv, podporu klienta pri obchodných rokovaniach a zastupovania pred príslušnými orgánmi, predovšetkým v oblasti činnosti elektronických médií, vrátane reklamy a sponzorstva.


Nechajte nám na seba kontakt a my Vám pomôžeme

(Online - poradenstvo je bezplatné)
- Potrebujete úspech. My sme váš úspech -

Menu:


  • Domov
  • Právnici
  • Služby
  • Poradňa
  • Najčastejšie otázky a odpovede
  • Kontakt

Kancelária:


Advokátske kancelárie
Krmanova 16
04001 Košice

055/622 67 52

info@mazakovahrouda.sk

Spýtajte sa nás


Stlačením tlačidla “odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Podmienkami spracovania osobných údajov a že udeľuje na súhlas na ich spracúvanie.