advokátska kancelária košice - marek hrouda & jana mazáková

Rozvod a postup ako na to

Rozvodové konanie nemusí byť taký komplikovaný proces, ako sa na prvý pohľad javí. Je potrebné si uvedomiť, že v rámci rozvodového konania nie je možné súčasne urobiť aj majetkové vyporiadanie spoločného majetku manželov. To je možné zrealizovať až po právoplatnom rozhodnutí súdu o tom, že sa manželstvo rozvádza.

V rámci rozvodového konania nemusíte byť povinne zastúpený advokátom. Môžeme uvedený postup iba odporúčať. Je vždy fajn, ak máte pri sebe osobu, ktorá sa v celom rozvodovom procese vyzná a poradí Vám pri každom jednom kroku, vybaví súvisiace papierové veci či bude stáť pri Vás ako Vaša podpora pri súdnom vypočutí a dbať na to, aby neboli porušené Vaše práva. Určite dôrazne odporúčame prizvať si advokáta v prípade, ak je advokátom zastúpená protistrana.

V prípade, ak sa rozhodnete ísť do toho sami, bude potrebné:

- spísať si návrh na rozvod, v ktorom opíšete dôvody, ktoré Vás viedli k rozhodnutiu formálne ukončiť manželský zväzok, požiadate, aby súd manželstvo rozviedol. Ak máte maloleté deti musíte súčasne navrhnúť, komu majú byť deti na čas po rozvode zverené do osobnej starostlivosti, aké výživné požadujete a ako by mal byť upravený styk druhého rodiča (ktorému dieťa nebude zverené) s dieťaťom. V súčasnosti je už pomerne rozšírená striedavá výchova, jej navrhnutie má svoje výhody aj nevýhody.

- priložiť k návrhu originál sobášneho listu, kolok za 66 € a kópie rodného listu dieťaťa/detí.

Každé rozvodové konanie je iné, pretože u každého z manželských párov bola iná predošlá spoločná cesta. Odporúčame nespoliehať sa na „zaručené“ vzory návrhov na webe, prípadne na odporúčania priateľov, ktorí sa už rozviedli. Predovšetkým v prípadoch, keď manželia nevedia komunikovať alebo sa jedná o manželstvá s maloletými deťmi, môže prítomnosť advokáta výrazne pomôcť zúčastneným stranám a urýchliť celý proces. Advokát na seba preberá kompletnú komunikáciu so súdom aj protistranou, klient akurát musí poskytnúť vstupné skutkové údaje, mať predstavu o svojej budúcnosti a samozrejme musí poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. V jednoduchých prípadoch je dokonca možné, aby súd rozhodol v neprítomnosti klienta iba za účasti advokáta, samozrejme závisí to od osobitostí daného prípadu.

Bez ohľadu na možnosť rozviesť sa je možné žiadať úpravu výživného alebo styku s dieťaťom aj počas manželstva. Rovnako je za určitých okolností možné žiadať aj manželské výživné.

Nechajte nám na seba kontakt a my Vám pomôžeme

(Online - poradenstvo je bezplatné)- Potrebujete úspech. My sme váš úspech -

Menu:


  • Domov
  • Právnici
  • Služby
  • Poradňa
  • Najčastejšie otázky a odpovede
  • Kontakt

Kancelária:


Advokátske kancelárie
Krmanova 16
04001 Košice

055/622 67 52

info@mazakovahrouda.sk

Spýtajte sa nás


Stlačením tlačidla “odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Podmienkami spracovania osobných údajov a že udeľuje na súhlas na ich spracúvanie.